Новинки

 

Адрэса: Мінск, в.Выготскага 16 (пас.Навінкі)
Часы наведванняў: 10-12 і 16.30-18.30 кожную сераду, суботу і нядзелю
Адказныя за праграму: Цярэшчанка Юлія і Петрашка Канстанцін
Кантакты: +375 29 726 69 79 nakirynak@gmail.com
Facebook: Yulia Tsiareshchanka
Узрост дзяцей: ад 3 да 18 гадоў
Колькасць дзяцей: у кожным адзяленні каля 40 чалавек
Як дабрацца: ад “пл.Перамогі” 18А да прыпынку “Цэнтр псіхічнага здароўя”
Дзеці, якія пражываюць у гэтым інтэрнаце не простыя, а асаблівыя. З асаблівымі магчымасцямі, патрэбамі і з асаблівасцямі ў псіха-фізічным развіцці. Валанцёры Брацтва на працягу 3 гадоў маюць цудоўную магчымасць наведваць гэтых дзяцей. Якія, у сваю чаргу, заўсёды сустракаюць нас усьмешкамі, радасцю і ўдзячнасцю.
Негледзячы, на абмежаваныя фізічныя магчымасці большасці жыхароў гэтага інтэрнату, Брацтва намагаецца зрабіць жыццё гэтых дзяцей больш інтэграваным у грамадстве. Акрамя сумесных творчых заняткаў: малявання, лепкі і розных падробкаў, мы можам праводзіць час вельмі па-рознаму. Мы гуляем разам на вуліцы, чытаем кніжкі, разважаем, гутарым, ладзім мерапрыемствы ў і за межамі інтэрнату. Гэтым самым, мы кажам, што дзеці з самымі рознымі фізічнымі і псіхічнымі асаблівасцямі могуць рабіць, як і звычайныя, так і крэатыўныя рэчы.
Валанцёры Брацтва не забываюць і пра святы, якія мы ладзім разам: Раство, Вялікдзень, Калядкі, Дні народзінаў, да і проста музычныя канцэрты.
Праграма, па якой працуюць валанцёры Брацтва называецца “Дружба”, таму што галоўнае ў працы з дзецьмі падрымліваць цёплыя сяброўскія адносіны, якія дапамогуць больш разумець адзін аднаго, праяўляць больш клопату і любові.
Галоўнае, што ў месцы гэтым ёсць любоў. Вельмі шчырыя і асаблівыя дзеці напаўняюць гэты дом. Эмоцыі пасля наведвання могуць быць рознымі, але кожны, хто туды прыходзіць ніколі не застаецца абыякавым і хоча прыходзіць зноўку.
Для ўсіх тых, хто хоча далучыцца да праграмы “Дружба” і з якасцю правесці свой вольны час – ладзяцца валанцёрскія сустрэчы. Расклад наведванняў інтэрнату можна знайсці на сайце. Усю патрэбную інфармацыю можна спытаць у куратараў гэтай праграмы Цярэшчанкі Юліі і Петрашка Канстанціна.

Адрес: Минск, ул. Выготского 16 (пос.Новинки)
Время посещения: 10.00-12.00, 16.30-18.30 среда, суббота, воскресенье
Кураторы программы: Петрашко Константин, Терещенко Юлия
Контакты: +375 29 726 69 79 nakirynak@gmail.com
Возраст детей: от 3-х до 18-ти лет
Количество детей: в каждом отделении проживают около 40 детей
Как добраться: от Пл.Победы на 18 А до остановки «Цент психического здоровья»
Дети, которые проживают в этом интернате не простые, а особенные. С особыми возможностями, нуждами и с особенностями в психофизическом развитии. Волонтеры Братства на протяжении 3-х лет имеют чудесную возможность посещать этих детей. Которые, в свою очередь, всегда встречают нас с улыбками, радостью и благодарностью.
Несмотря на ограниченные физические возможности большинства жителей этого интерната, Братство старается сделать жизнь этих детей более интегрированным в обществе. Кроме совместных творческих занятий, мы можем проводить время очень по-разному. Прогулки на свежим воздухе, читаем книжки, размышляем, беседуем, проводим мероприятия как в самом интернате, так и за его пределами. Этим самым мы говорим, что дети с самыми разными физическими и психическими особенностями, могут быть как и все, а могут и проводить свое время несколько иначе.
Волонтеры Братства не забывают и про разные совместные праздники: Рождество, Пасха, Дни рождения, да и просто музыкальные мероприятия.
Программа, по которой занимаются волонтеры Братства называется «Дружба», потому что главное в работе с любыми детьми – поддерживать теплые, дружеские отношения, которые помогут лучше понять один одного, научиться проявлять больше заботы и любви.
Главное, что есть в этом месте — это любовь. Очень искренние и особенные дети наполняют этот дом. Эмоции могут быть разными, но каждый, кто сюда приходит никогда не остается равнодушным и хочет вернуться еще раз.
Для всех, кто хочет стать участником программы «Дружба» — проводятся волонтерские встречи. Расписание посещения интерната можно найти на сайте. А всю интересующую информации можно получить у кураторов программы: Юлии и Константина.